top of page

Group

Public·30 members
Weeramon Tongdara
Weeramon Tongdara

Ali Riyaziyyat Kitabi Pdf Download


Ali Riyaziyyat Kitabi Pdf Download
Ali riyaziyyat kitabi pdf download etmek isteyenler için internetde birçok kaynak mevcuttur. Lakin bütün kaynaklar etibarlı ve keyfiyyetli değil. Bu yazıda, ali riyaziyyat kitabı pdf download etmek için en iyi üç kaynağı tanıtacağız.


DOWNLOAD: https://urlcod.com/2w3n5W


Ali Riyaziyyat Kusru 2 : Yagub Aliyev
Bu kitap, ali texniki institutların tələbləri üçün SSRİ Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi tərəfindən 1974-cü ildə təsdiq olunmuş ali riyaziyyat proqramı əsasında tərtib olunmuşdur. Kitap iki hissədən ibarətdir: xətti cəbrin elementləri və analitik həndəsə; birdəyişənli funksiyaların diferensial hesabı. Kitapda verilmiş hər bir nəzəri təklif misallarda izah olunur və onların tətbiqi üçün kifayət qədər misal və məsələlər verilir. Kitabın oxuyuculara təqdim olunan birinci hissəsi M. Əzizbeyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunda tələbələr üçün birinci semestrdə oxunan Xətti cəbrin elementləri və analitik həndəsə adlı mühazirənin məzmununu əhatə edir.


Bu kitabı pdf formatında [buradan] download edebilirsiniz.


Namazov Q.M. Ali Riyaziyyat. I Hissə
Bu kitap, Bakı Biznes Universitetinin tələbələri üçün Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin 08.04.2010-ci ildə təsdiq olunmuş Ali riyaziyyat proqramı əsasında yazılmış ders vesi̇ti̇dir. Kitap I hissesinde xetti̇ cebri̇n elementleri̇, anali̇ti̇k hendese, bi̇rdeyi̇senli̇ funksi̇yalarin di̇ferensi̇al hesabi, i̇ntegral hesabi ve ri̇yazi̇ anali̇zin esaslari kimi bölümler yer alır. Kitapda verilen teoremler, önermeler ve tanımlar açık ve anlaşılır bir şekilde sunulmuş, bunların ispatları ve uygulamaları için yeterli sayıda örnek ve problem verilmiştir.


Bu kitabı pdf formatında [buradan] download edebilirsiniz.


Ali Riyaziyyat Kitabi Pdf Download Peatix
Bu kaynak, ali riyaziyyat kitabı pdf download etmek isteyenler için farklı seçenekler sunan bir web sitesidir. Bu sitede, ali riyaziyyat kitabının farklı yazarlar tarafından yazılmış farklı versiyonlarını bulabilirsiniz. Bu versiyonlar arasında Namazov Q.M., Yagub Aliyev, M.A. Akhundov, A.A. Mamedov, R.A. Mamedov ve daha birçok yazarın eserleri yer alır.


Bu kaynağı ziyaret etmek için [buraya] tıklayabilirsiniz.


Sonuç olarak, ali riyaziyyat kitabı pdf download etmek için internetde birçok kaynak mevcuttur. Ancak, bu kaynakların güvenilirliği ve kalitesi konusunda dikkatli olmak gerekir. Bu yazıda, ali riyaziyyat kitabı pdf download etmek için en iyi üç kaynağı tanıttık. Umarız, bu kaynaklar size faydalı olur.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page